Dobro je znati

Zašto angažovati špeditera za uvoz robe?

Odgovorio: Kristina Miklavčić

Špediterske kuće nam znatno olakšavaju uvoz i izvoz robe iz države, te obavezan obračun svih carina i indirektnih poreza prilikom izvoza tj.  uvoza robe. Ni jedno pravno lice ne može samo vršiti usluge špedicije, ukoliko nije za to striktno registrovano te nema sve dozvole i nadležna državna odobrenja.
 
Špediterske kuće su lokacijski stacionirane osim u regionalnim centrima i većim gradovima, tkođer u gradovima koji se nalaze uz samu  granicu, stoga je radi svih operativnih poslovnih aktivnosti (vaganje robe, provjere deklaracija sa carinicima, carinjenje, prebrojavanje, provjere, administracija, sklapanje Ugovora o osiguranju i niz drugih radnji), nužno da se odabere špediterska kuća koja će obaviti sve usluge špedicije i uredno nam za iste ispostviti validnu fakturu sa  fiskalnim računom.
 
Jednostavno nije moguće da jedno pravno lice obavi kompletan uvoz ili izvoz robe, po pravilima i normama svake zemlje zasebno, uz ogromnu  administraciju na regionalna ili internacionlna te daleka tržišta, a da ne angažuje ovlaštene špeditere, sa kojima je prethodno potpisao Ugovor o poslovnoj saradnji.
 
Važno je naglasiti da špediterske kuće rade po normama i standardima Incotermsa tj. međunarodnih unificiranih trgovačkih termina za  transport, izvoz i uvoz robe po loakcijama i mjestima skladištenja robe.
 
Samo neki od termina su prikazani kako je nvedeno:
 
EXW    Ex works                         Franko tvornica
FCA     Free Carrier                     Franko prijevoznik
CPT     Carriage Paid To               Vozarina plaćena do
CIP      Carriage and Insurance Paid To  Vozarina i osiguranje plaćeni do
DAT     Delivered At Terminal                Isporučeno terminal
DAP     Delivered At Place                     Isporučeno mjesto
DDP     Delivered Duty Paid                   Isporučeno ocarinjeno