Dobro je znati

Zašto moram biti PDV obveznik?

Odgovorio: Kristina Miklavčić

U skladu sa Zakonom o Porezu na dodatnu vrijednost (Službeni Glasnik BiH broj: 09/05) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u  Službeni glasnik BiH broj: 35/05), koji je donešen na državnom nivou  BiH, svako pravno lice koje ostvari promet dobrima i uslugama u vrijednosti od 50.000 KM mora se registrovati za indirektni porez tj.  
PDV. Nastavno na isto od PDV-a su izuzete pojedine djelatnosti kao što su finansijske usluge, zdravstvene usluge i dr.
 
Stoga je registracija pravnih lica koja podliježu PDV-u nužna, imperativna i nije opcionalna. Porez na dodatnu vrijednost spada u  indirektne poreze koji predstavljaju jako veliki i materijalno značajni iznos punjenja budžeta BiH, na osnovnu kojeg se daljnjim ključevima preraspodjele novčana sredstva doznačavaju javnim ustanovama, administraciji i uopšteno državnoj službi i upravi.
 
Kad pravno lice postane dio sistema registovanih PDV obveznika i dobije svoj PDV broj, nastavlja poslovati po više pomenutim Zakonima,  predaje uredno svakog desetog dana u mjesecu za prethodni, PDV prijavu  na kojoj se vide sve transakcije PDV ulaza, izlaza i drugih aktivnosti po osnovu plaćanja ili pretplate PDV-a.