USAID Diaspora Invest

Objavljen novi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

Otvoren je peti javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, a u okviru aktivnosti USAID Projekta "Diaspora Invest". Riječ je o grant sredstvima usmjerenim mala i srednja preduzeća.

Objavljen  novi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

Ključni uslovi su da kompanije ne smiju biti starije od tri godine, te da su dijelom ili u potpunosti u vlasništvu investitora iz bosanskohercegovačke dijaspore, ili da imaju dokazivu trajnu poslovnu vezu ostvarenu preko članova bh. dijaspore. 

Kriteriji izbora, po kojima se vrši selekcija najuspješnijih investicijskih prijedloga, jesu planirana nova radna mjesta i visina planirane investicije. Grantovi se odobravaju u iznosu do 50.000 KM, uz obavezu ulaganja u projekat vlastitim doprinosom, i to najmanje u odnosu 1:1 (u odnosu na tražena sredstva), od čega 50% može biti negotovinski doprinos investitora.  Također, vrijedi napomenuti da će za predselekciju biti prihvatljive i kompanije koje su tek u procesu registracije", poručuju iz USAID Projekta "Diaspora Invest".

Poziv je otvoren do 30.9.2019., a da aplikaciju možete popuniti na www.grant.diasporainvest.ba