Zajedno jači – Razvoj proizvoda i internacionalizacija - STRONGER

Unaprijeđenje oblasti prikupljanja i obrade ljekobilja

Sutra će u Orašju biti potpisan Memorandum o suradnji a u okviru projekta "Zajedno jači – Razvoj proizvoda i internacionalizacija - STRONGER". Time će se osigurati uvjeti za nabavku opreme i laboratorije za preradu ljekobilja korisnicima u ovom gradu.

Unaprijeđenje oblasti prikupljanja i obrade ljekobilja

Memorandum o suradnji  potpisaće predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH Aida Zubčević, načelnik Općine Orašje Stanko Vincetić , direktorica "INkluziV" d.o.o. Katarina Orkić i direktor Srednje strukovne škole Orašje Ilija Damjanović. 

Memorandum se potpisuje sa namjerom stvaranja uslova za suradnju u primjerima i oblastima od zajedničkog interesa, a na implementaciji projekta "Zajedno jači – Razvoj proizvoda i internacionalizacija - STRONGER", koji finansira Europska unija u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i  Crnu Goru za period 2014-2020. Projekat u fokusu ima kultivaciju ljekobilja, sakupljače ljekobilja, kao i prerađivače a koji  se provodi na području Slavonije i Dalmacije, centralne i južne Crne Gore, zapadne i sjeverne Bosne i Hercegovine.

Memorandumom će se osigurati uspostavljanje suradnje između četiri  potpisnice, kojom su predviđena razmjena znanja i zajedničkih aktivnosti i resursa. Tako će "INkluziV" d.o.o., inače gospodarsko društvo koje je osnovao Crveni križ Općine Orašije a koji zapošljava osobe s invaliditetom, dobiti opremu za preradu ljekobilja.  S druge strane Srednja strukovna škola Orašje će dobiti labaratorijsku opremu za preradu ljekobilja. Oprema ovim potpisnicama ostaje u trajnom vlasništvu.

Sredstva će obezbijediti Udruženje poslovnih žena u BiH u 85% iznosu a iz budžeta projekta "Zajedno jači – Razvoj proizvoda i internacionalizacija - STRONGER" te Općina Orašje u 15% iznosu.