"Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u BiH" u realizaciji PiNE i partnera

JU "Zavičajni muzej Travnik" privlači sve veći broj turista

Na području Srednjobosanskog kantona/Kantona središnja Bosna - djeluje JU Zavičajni muzej Travnik. Muzej je osnovan 1950. godine, a zanimljivost je svakako, da je ustanova smještena u zgradi koja je 1928. godine izgrađena iz sredstava Rockfelerove Fondacije za potrebe Doma narodnog zdravlja. U zgradi se čuvaju zbirke, muzejska biblioteka i dvije stalne izložbene postavke: Prirodoslovna i Kulturno-povijesna izložba, a priređuju se i povremene tematske izložbe.

JU "Zavičajni muzej Travnik" privlači sve veći broj turista

Kao muzejski depandans u susjednoj ulici djeluje Memorijalni muzej Rodna kuća Ive Andrića, a Muzej vodi brigu i o srednjovjekovnoj tvrđavi Stari grad koja je restaurirana, sa stalnim izložbenim postavkama i mogućnošću obilaska ovog atraktinog graditeljskog kompleksa, ali i raznovrsne kulturne aktivnosti tokom ljetnog perioda. 


Na Tvrđavi se odvijaju i muzejske radionice ručne obrade tekstila i narodnog lončarstva, koje su pokrenute u cilju očuvanja gotovo zaboravljenih elemenata lokalne nematerijalne baštine. 


Upravo je ovo bio i povod zbog kojeg smo o značaju kulturno-historijskog naslijeđa i razvoja turizma razgovarali sa direktoricom Zavičajnog muzeja u Travniku Fatimom Maslić. 

„Veoma je važan rad kulturnih ustanova, posebno muzeja, zavoda za zaštitu spomenika, općenito kulturnih ustanova, ali i nevladinog sektora, udruženja i pojedinaca koji se bave valorizacijom kulturnog naslijeđa, njegovom zaštititom, revitalizacijom i njegovanjem određenih aspekata nematerijalnog naslijeđa kao sastavnog dijela tradicije mjesta, regije,“ ističe Fatima Maslić.

Upravo je očuvano kulturno-historijsko naslijeđe, bogata tradicija, ali i kvalitetna gastronomska ponuda ono što privlači turiste u Travnik, a znamo da je sektor turizma i pokretač razvoja jedne zajednice. 
 
„Veoma važan segment razvoja turističke privrede čini kulturni turizam koji uključuje tradiciju kao sastavni dio turističke ponude,“ riječi su direktorice Fatime Maslić.
 
Muzej brine o svim kulturno-historijskim spomenicima i prirodnom baštinom općine Travnik.
 

Sve su to vrijednosti za jednu lokalnu zajednicu, na kojima treba graditi osnove turizma, ali i razvijati smisao za lijepo među novim generacijama.
Direktorica često spominje da je turizam u usponu u Travniku.
 
„Godine 2018. usvojena je Strategija razvoja turizma na općini Travnik. Zavičajni muzej Travnik programski i sistemski već 20 godina razvija projekte koji su značajni za razvoj turizma, kao što su, primjera radi,  restauracija i revitalizacija srednjovjekovne tvrđave  Stari grad, obnova Rodne kuće Ive Andrića, postavljanje ambijentalne predstave na Starom gradu, formiranje novih muzejskih postavki, resturacija raritetne parne lokomotive kao spomenika tehničke baštine, evidentiranje, čišćenje, obilježavanje i mapiranje nekropola stećaka i dr.  Redovno se obavljaju i aktivnosti kao što su izložbe, izdavačka djelatnost, promocije knjiga, kao i muzejske radionice ručne obrade tekstila, narodnog lončarstva, snimanje dokumentarnih filmova o nematerijalnoj baštini i dr.“ govori gospođa Maslić.
 

Značajno je da je u zajednici prepoznata vrijednost čuvanja tradicije. Muzej je u tom pravcu pokrenuo  kulturne manifestacije „Ljeto na Starom gradu“, „ Majski dani muzeja“, a aktivno učestvuje u kulturnim manifestacijama  „Andrićevi dani“, „Dani općine Travnik“, „Dani Šejh Abdulvehab Ilhamije Žepčaka“, „Dani Ajvatovice“  i dr.
 
Želja direktorice Maslić je da Muzej nastavi pratiti savremene trendove i otvarati se sve više prema lokalnoj zajednici jer se time uključuje i animira okruženje. Zbog toga je od 1997. godine, od kada radi kao direktorica, gospođa Maslić težila da probudi uspavane travničke resurse i uspostaviti sinergiju s ciljnim grupama, kako bi odgajali muzejsku publiku, od onih najmlađih do onih u poznim godinama.
 

 
Pišući ovu priču, shvatili smo da je od presudne važnosti regionalna suradnja, jer ona doprinosi razmjeni informacija, poređenju dostignutog stepena razvoja i nivoa kvalitete ponude i proizvoda, organizacije rada, te mogućnosti zajedničkog nastupanja na globalnom tržištu.
 
„Činimo to kroz projekte koji se izvode na terenu, organiziramo radionice za djecu iz drugih mjesta, ali i odlazimo sa svojim programima u druge sredine i izvan naše zemlje. Zajedno sa slovenskom organizacijom PiNA dio smo tima koji sprovodi socijalni program ekonomskog jačanja žena u sferi turizma. Važno nam je da smo prisutni u javnosti, da komuniciramo s lokalnom zajednicom i podižemo svijest i razvijamo senzibilitet o očuvanju i zaštiti naših kulturnih vrijednosti. Ako budemo svjesni svoga kulturnog identiteta postat ćemo bogatiji jer ćemo imati obrađena i valorizirana dobra kulturne baštine koja možemo integrirati u turizam i ponuditi kao kulturni proizvod,“  naglašava direktorica Zavičajnog muzeja Travnik, Fatima Maslić.