Održane edukacije u Vogošći i Širokom Brijegu

Praktična primjena naučenog

Modul Risk Menadžemet zadnji je u okviru edukacija za polaznice Akademije poduzetništva žena.

Praktična primjena naučenog

Nakon što su polaznice Akademije poduzetništva žena iz Kantona Sarajevo imale priliku prošle sedmice slušati  predavanje o  Risk Menadžemetu  isto predavanje održano je danas za polaznice iz Zapadnohercegovačke županije.  


Današnja edukacija održana je  video linkom, predavač Feđa Begović iz Sarajeva je sa polaznicama u Širokom Brijegu razgovarao  o upravljanju rizicima, privatnoj bezbjednosti, polisingu,o tome  kako reagovati u vanrednim  situacija te o modelima upravljanja rizicima.

Pored teorijskog dijela polaznice su s predavačem  razgovarale o svojim biznisima na  osnovu kojih im je  dao sugestije kako da svoje biznise zaštite i kako da reaguju u kriznim situacija.

Ovakav pristup edukaciji kroz konkretne primjere i praktičnu primjenu od izuzetne je važnosti za njihovo poslovanje saglasne su polaznice Akademije i iz Širokog Brijega i iz Vogošće.


Inače, Akademiju je pokrenulo Udruženje poslovnih žena u BiH u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje. Namjenjena je nezaposlenim i ženama koje su pokrenule svoje biznise, a žive i rade u Zapadnohercegovačkom i Kantonu Sarajevo.

Partneri u realizaciji projekta Akademije su USAID/Sweden FARMA II (Projekat razvoja tržišne poljoprivrede) i Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke–HERAG. Donator projekta je Federalni zavod za zapošljavanje.