Općina Ilidža

Javni poziv za sufinansiranje najboljih poslovnih planova sredstvima iz Budžeta Općine Ilidža

Općina Ilidža poziva: Nezaposlene mlade osobe do 35 godina starosti, bez obzira na spol i žene, bez obzira na dob, da se, ukoliko imaju poslovnu ideju, prijave na konkurs za sufinansiranje najboljih poslovnih planova iz Budžeta Općine Ilidža. Poticanjem vaše poslovne ideje pružamo vam priliku za samozapošljavanje i da doprinesete razvoju svoje lokalne zajednice.

Javni poziv za sufinansiranje najboljih poslovnih planova sredstvima iz Budžeta Općine Ilidža

       SVRHA JAVNOG POZIVA

Svrha javnog poziva je razvoj poduzetničke inicijative koja će omogućiti stvaranje novih radnih mjesta kroz zapošljavanje mladih i žena sa evidencije nezaposlenih, povećanje broja samostalnih djelatnosti i privrednih društava na području općine Ilidža kroz sufinansiranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog biznisa.

PRAVO SUDJELOVANJA

Korisnici sredstava mogu biti mladi koji nisu stariji od 35 godina, bez obzira na spol i žene bez obzira na dob, ako ispunjavaju sljedeće uslove:

a) Imaju prebivalište na području općine Ilidža;

b) Nalaze se na evidenciji nezaposlenih JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Ilidža;

c) Poslovnu ideju će registrovati i razvijati vlastiti biznis na području općine Ilidža.

d) Nisu imali registrovanu djelatnost niti privredno društvo u zadnje tri godine.

SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM POZIVU

Prijava mora biti potpuna i uz nju mora biti dostavljena sva dokumentacija tražena Javnim pozivom

Prijava za najbolji poslovni plan sadrži:

a) Pravilno popunjen obrazac Poslovnog plana;

b) Ovjerena fotokopija lične karte;

c) Original ili ovjerena fotokopija CIPS-ove prijave prebivališta ne starije od 30 dana;

d) Potvrdu JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Ilidža da se nalazi na evidenciji nezaposlenih ne starije od 30 dana;

e) Ovjerenu izjavu da u prtehodne tri godine nisu imali registovanu djelatnost ili privredno društvo na području općine Ilidža, da će dodijeljena sredstva iskoristiti za nabavku potrebnih sredstava za rad navedenih u poslovnom planu, registrovati i održavati vlastiti biznis; da će se nakon registrovanja vlastitog biznisa odjaviti sa evidencije nezaposlenih, da se u periodu od najmanje 12 mjeseci neće prijaviti na evidenciju nezaposlenih i da ranije nije koristio nepovratna sredstva Budžeta Općine Ilidža namijenjena poticaju privredi i zapošljavanju.

Više informacija o pozivu možete pronaći na linku.