Raiffeisen BANK

Javni konkurs za dodjelu sponzorstava i donacija

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina objavljuje poziv za sponzorstva i donacije u 2020. godini u Bosni i Hercegovini za projekte namijenjene podršci osobama mlađim od 18 godina i osobama u skrbi, kao i projektima koji se odnose na jednu od sljedećih oblasti: 1. Obrazovanje 2. Kultura 3. Humanitarni rad 4. Sport 5. Okoliš

Javni konkurs za dodjelu sponzorstava i donacija

Sve prijave na Konkurs mogu se podnijeti najkasnije do 10.04.2020. godine do 16 časova.

Uslovi učešća:

- Učesnici Konkursa mogu biti samo pravna lica (udruženja, savezi, klubovi, javne ustanove i druge vrste institucija/organizacija), s registrovanim sjedištem u Bosni i Hercegovini, čiji su projekti isključivo namijenjeni za pomoć osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom

- Učesnik Konkursa može prijaviti samo jedan projekat u jednoj od definisanih pet kategorija

- Učesnik Konkursa može prijaviti samo onaj projekat čija je realizacija planirana u periodu od 01.08.2020. do 31.07.2021. godine

- Učesnici Konkursa sami snose troškove prijave na isti

- Između učesnika Konkursa s jedne strane, te Raiffeisen banke i/ili njenih zaposlenika s druge strane, ne smije biti bilo kakvih sukoba interesa (npr. rodbinske veze)

- Pravo učešća na Konkursu nemaju političke partije, kao ni pravna lica sa političkim predznakom

Odluku o dodjeli sponzorstava/donacija donosit će posebna komisija koju imenuje Raiffeisen banka. Raiffeisen banka zadržava pravo dodijeliti sponzorstvo/donaciju učesniku Konkursa u djelimično zatraženom iznosu.

Pravila konkursa

Prijavni obrazac