Isporučena oprema u Orašje

Prilika za kvalitetan rad i bolji život

Udruženje poslovnih žena u BiH implementira, zajedno s partnerima, prekogranični projekat "Zajedno jači – Razvoj proizvoda i internacionalizacija - STRONGER" u okviru kojeg je isporučena vrijedna oprema za preradu ljekobilja korisnicima u Orašju.

Prilika za kvalitetan rad i bolji život

Nakon što je ljetos potpisan  Memorandum o suradnji  između Udruženja poslovnih žena u BiH, Općine Orašje , "INkluziV" d.o.o. i  Srednje strukovne škole Orašje  jučer je u Orašje isporučena oprema za preradu aromatičnog i ljekovitog bilja. 


Riječ je o sušari, rezačici i destilatoru. Nakon provedene tenderske procedure izabrana je kompanija "Prirodno bilje" d.o.o. Banja Luka koja je isporučila navedenu opremu korisnicima projekta Stronger u Orašju. Oprema je smještena u prostorije MZ Kopanice do završetka radova na objektu kojeg "INkluziV" d.o.o. priprema upravo za pokretanje prerade ljekobilja u ovom kraju a kako je i definisano Memorandumom o saradnji. 


Pored ove opreme, Udruženje poslovnih žena u BiH uskoro će isporučiti i laboratorijsku opremu, koju  će koristiti i Srednja strukovna škola u Orašju te svi korisnici ovog projekta. 

"Nadamo se da će ova i laboratorijska oprema pomoći većem zapošljavanju u ovom kraju koji ima tradiciju uzgoja i prerade bilja, a posebno duhana. Nadamo se kako će pored iskustva uz ovu opremu stanovnici ovih krajeva se sada okrenuti aromatičnom i ljekovitom bilju. Posebno jer će im ova oprema pomoći da  pored uzgoja i prerađuju ljekobilje čime se povećava tržišna cijena i zarada." - naglasila je Nejra Zubčević, koordinatorica projekta "STRONGER"


 Ovu opremu Udruženje poslovnih žena u BiH nabavilo je kroz projekat "Zajedno jači – Razvoj proizvoda i internacionalizacija - STRONGER", koji finansira Europska unija u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i  Crnu Goru za period 2014-2020. Projekat u fokusu ima kultivaciju ljekobilja, sakupljače ljekobilja, kao i prerađivače a koji  se provodi na području Slavonije i Dalmacije, centralne i južne Crne Gore, zapadne i sjeverne Bosne i Hercegovine. 


I Općina Orašje podržala je nabavku ove opreme tako što je participirala finansijskim sredstvima u iuznosu od 15%.  Inače vrijednost ove nabavke je oko 35.000 eura. 


"Općina Orašje pored finansijskog učešća dodijelila je i ratom devastiranu školu u Kopanicama preduzeću "INkluziV" d.o.o. , te učestvuje u njenoj obnovi a kako bi se tu trajno smjestila ova oprema te pokrenula proizvodnja i prerada aromatičnog i ljekovitog bilja. Kako je uzgoj i prerada ovog bilja novina za ovaj kraj raduje nas i činjenica da će i Srednja strukovna škola dobiti laboratorijsku opremu. Na taj način biće zaokružen proces u kojem će nove generacije imati priliku učiti i istraživati u ovoj oblasti, a kasnije i raditi te povećati kvalitet i vrijednost aromatičnog i ljekovitog bilja. " - rekao je pomoćnik načelnika Općine Orašje Pero Baotić.


Uzgoj i prerada ljekobilja razvojna je šansa za ovaj tradicionalno poljoprivredni kraj te se ovim projektom želi dovesti do povećanja vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji i poboljšanju uslova za život kako bi stanovništvo posavskog kraja ostalo u domovini.