BiH

Širenje veza
Otvaranje novih tržišta kao prilika za razvoj poduzetništva žena
Radionica Akademije poduzetništva žena
Grafički dizajn preduslov je za dobar plasman i prodaju
Mostarska "Kafa u pet do pet"
Njegovati inspirativnu žensku sinergiju
Kafa u pet do pet u Širokom Brijegu
Izvrsne žene su među nama
Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u BiH
Nacionalna konferencija o održivom turizmu
Kafa u 5 do 5 u Trebinju
Izvrsnost je drugo ime za Trebinjke
Druženje sa ženama iz Jezerskog - Bosanska Krupa
Snaga izvrsnosti u Zemaljskom muzeju BiH
Zahtjevno tržište
Uskoro izvoz u zemlje EU