BiH

U Srebrenici na evidenciji nezaposlenih 1.768 osoba
Broj manji u odnosu na prošlu godinu
Rezultati rada "Udruženja poslovnih žena u BiH"
Bolji ambijent za žensko poduzetništvo
"Šta žene u politici mogu i trebaju uraditi za žene u poduzetništvu?"
Održan okrugli sto
Rok do 31.marta
Prijaviti promjene na poljoprivrednim gazdinstvima
Smanjenje administrativnih prepreka
Sredstva za subjekte male privrede u FBiH
Mjere aktivne politike zapošljavanja
Najtraženija zanimanja u BPK-u šivač, plastičar, pirotehničar
Akademija poduzetništva žena
Nastavljena edukacija u Ljubuškom i Širokom Brijegu
Stronger Together
Prerada ljekovitog i aromatičnog bilja