BiH

Služba za zapošljavanje KS
Nova prilika za posao
Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba
Poziv za dodjelu plastenika s dodatnom opremom
Povećanje broja zaposlenih
Otvaranje dva nova pogona u Srebrenici
Rok do 5.maja
Otpis zateznih kamata
Prijave u naredna dva dana
“Poduzetne samohrane mame”
PU FBiH
Rok za podnošenje poreznih prijava 1. april 2019.
USAID/Sweden FARMA II
Edukacije o ishrani muznih krava
25. aprila u Sarajevu
Konferencija 'Učinak brzorastućih kompanija na bh. ekonomiju'