BiH

Od 13. do 16. marta
Sajam malih porodičnih firmi
Cilj zaposliti 1300 osoba
Novi program za samozapošljavanje
Obezbijeđena dva miliona maraka
Mjere aktivne politike zapošljavanja
Podrška ženama
Predstavljeni "Dani poduzetništva žena 2019" i "Snaga izvrsnosti"
Poruka za generacije koje dolaze
Žene mijenjaju budućnost agrarnog sektora
Mjere aktivne politike zapošljavanja
Osigurano 57 miliona KM
SEDAM PAKETA U JEDNOM POZIVU
Novi grantovi za sektor poljoprivrede
Sretan 8. mart, Međunarodni dan žena
Borba za jednaka prava i 110 godina kasnije