BiH

Potpisan Memorandum o suradnji
Oprema za bolji život i rad
Zajedno jači – Razvoj proizvoda i internacionalizacija - STRONGER
Unaprijeđenje oblasti prikupljanja i obrade ljekobilja
Pitali smo za vas
Za postavljanje reklame na poslovne prostore u Starom Gradu potrebna je dozvola
"Zajedno jači – Razvoj proizvoda i internacionalizacija" – STRONGER
Studijsko putovanje u Provansu
"Kafa u 5 do 5" u Banja Luci
Snaga izvrsnosti kao podsticaj za žene
"Kafa u 5 do 5" u Ljubuškom
Snaga izvrsnosti je zvijezda koja obasjava mrak
"Kafa u 5 do 5"
Domaćin Savjet za žensko preduzetništvo Područne komore Banja Luka
Podrška gradonačelnika
Kafa u pet do pet u Ljubuškom