Banke

UniCredit u BiH i EBRD
Kreditna linija za razvoj konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
SBF Start-up Challenge
Prilika koja se ne propušta
BBI Banka i Općina Centar
Beskamatno finansiranje privrednih subjekata
Evropska investiciona banka
25 miliona eura kredita za preduzeća u BiH
UniCredit Excellence Hub
Prilika za stipendiju i zaposlenje
Centralna banka BiH
Poboljšan Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata u BiH
Dualno obrazovanje
Kvalitetnije obrazovanje za lakše zaposlenje
Zlatni BAM
Najuspješnija žena menadžer u bankarstvu Sanela Pašić