Ekonomija

Raiffeisen BANK
Javni konkurs za dodjelu sponzorstava i donacija
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE BITI FINANSIRANI/SUFINANSIRANI IZ BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U 2020. GODINI
JAVNI POZIV
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za finansiranje/ sufinansiranje projekata u svrhu održivog povratka u 2020. godini
JAVNI POZIV
J A V N I P O Z I V za prijavu prijedloga projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koji će se finansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2020. godini
MOJA PRAKSA
Nova prilika za poduzeća da pronađu željene kadrove kroz program Moja praksa
Javni poziv za iskazivanje interesa za učešće u projektu
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Raspisan Javni poziv za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2020. godini
„Monitoring javnih nabavki“
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA