Završna konferencija projekta "Stronger -Zajedno jači"

Predstavljeni rezultati

U organizaciji Asocijacije poslovnih žena Crne Gore a u saradnji sa partnerskim organizacijama u Podgorici je održana završna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta "Zajedno jači – Razvoj proizvoda i internacionalizacija - STRONGER", kofinansiranog iz Interreg IPA Programa prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru za period 2014-2020.

Predstavljeni rezultati

Konferenciju je otvorila predsjednica  Asocijacije poslovnih žena Crne Gore  Ljubica Kostić-Bukarica koja je naglasila kako se ušlo u finalnu fazu realizacije zajedničkog projekta STRONGER - Zajedno jači te da su kao jedan od partnera na ovom projektu izuzetno zadovoljni, tim prije što je Stronger prvi projekat Asocijacije a koji je kofinansirala Evropska unija. 


Realizaciju projekta u Crnoj Gori kofinansiralo je Ministarstvo javne uprave u udjelu od 15.1%. Kostić-Bukarica iskoristila je priliku da im se javno zahvali na odluci koja je donijeta prošle godine o kofinansiranju projekata i programa NVO podržanih iz fondova Evropske unije. "Podrška nam je bila zaista neophodna. Vjerujemo da će nas uspešnost i postignuti rezultati preporučiti kao pouzdane partnere i za buduće projekte.” - zaključila je Kostić-Bukarica

U nastavku je uslijedilo obraćanje Mirele Brechelmaher, ravnateljice Centra za razvoj Brodsko-posavske županije, vodećeg partnera na projektu.  “Svi smo stekli iskustvo u tome koliko je moguće proizvesti proizvod sa višom, dodanom vrijednošću i plasirati ga na tržište. Nastavićemo sa aktivnostima i nakon završetka projekta. Zadarska Inovacija će nastaviti da održava e-platformu, a na nama je da promovišemo projekat, u prvom redu proizvođače i njihovo umrežavanje. " -  rekla je Brechelmaher


Dodala je kako je  dugoročni cilj  pokretanje e-prodaje putem  on line platforme, kako bi poduzetnici mogli međusobno, na nivou tri države, razvijati brend i prodavati svoje proizvode.

Prisutne je ispred Ministarstva javne uprave pozdravio Branislav Todorović, generalni direktor Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje NVO - “Nemam dilemu da Asocijacija poslovnih žena Crne Gore, sa svojim partnerima, daje pravi primjer kako se podstiče i osnažuje žensko preduzetništvo. U tom smislu, želim istaći da je pristup Vaše nevladine organizacije primjer pozitivne prakse kojoj treba svi da teže - kvalitetna i dobro usmjerena implementacija sa što boljom iskorišćenošću sredstava."


Učesnicima se obratio i Miodrag Račeta, načelnik Odsjeka za evropsku teritorijalnu saradnju Kancelarije za evropske integracije CG naglasio je kako je Projekat STRONGER primjer održive saradnje koju su partnerske institucije i organizacije uspostavile u okviru programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora. 


"Ovakvi programi trilateralnog modela, koji su uspostavljeni u okviru finansijske perspektive 2014-2020, na pravi način kombinuju prednosti bilateralne saradnje između zemalja koje su na putu evropske integracije, s programima transnacionalne saradnje u okviru kojih ove države imaju priliku da aktivnosti sprovode zajednički s članicama EU" - rekao je Račeta.

Nakon uvodnih izlaganja , predstavljeni su i  rezultati projekta Stronger od strane predstavnika partnerskih organizacija. 

Domagoj Miljković iz Centra za razvoj Brodsko-posavske županije predstavio je CTR i županiju iz koje dolazi i istakao je da je nakon uspješno završenih edukacija, trenutno sedam njihovih korisnika u fazi procesa mentoringa. 


Menadžerka projekta u Asocijaciji poslovnih žena Crne Gore Budimka Golubović je izrazila zadovoljstvo postignutim rezultatima u Crnoj Gori. Istakla je kako je devet korisnika/ca u Crnoj Gori do kraja iskoristilo sve pružene usluge i podršku planiranu projektom, kroz: aktivno učešće na tematskim edukacijama, formiranje klastera „Ljekobilje“ u Crnoj Gori, koji će im omogućiti da sprovode aktivnosti od zajedničkog interesa, zatim uključivanje i predstavljanje na prekograničnoj e-platformi – klasteru, putem koje će uspostaviti regionalnu saradnju, te odlazak na dva studijska putovanja u Bugarsku i Provansu. 


Zadovoljstvo postignutim rezultatima izrazilo je i Udruženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini, čija je predstavnica Nejra Zubčević, SME i klaster koordinatorka u projektu, istakla da je projektom pored edukacije, mentoring i studijskih putovanja, omogućena i nabavka opreme za preradu ljekovitog, aromatičnog i mediteranskog bilja, kao i laboratorijska oprema koje će trajno biti smještene u Orašju i biti na raspolaganju kako korisnicima/cama projekta, tako i ostalima koji rade u ovoj oblasti poslovanja. 


Voditeljica projekta u Ustanovi za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija Martina Vukašina izjavila je da, nakon uspješno realizovanih edukacija, koje su okupile preko 50 zaljubljenika u ljekovito bilje iz čitave Hrvatske, od kojih je njih 28 bilo redovno, trenutno sedam korisnika/ca prolazi kroz program savjetodavnih usluga.


 Do kraja projekta je planirana nabavka automobila za potrebe korisnika/ca, nabavka opreme za Centar za razvoj i edukaciju (namještaj i IT oprema), kao i organizacija konferencije 13. decembra 2019. godine u Zadru, na kojoj će biti predstavljeni rezultati korisnika/ca INOVAcije i partnera široj javnosti. 

O ulozi Sveučiliša u Zadru kao parntera u realizaciji projekta govorila je mr.sc. Branka Maričić, koja je predstavila uspješno realizovane aktivnosti od nabavke laboratorijske opreme, neophodne za utvrđivanje analiza kvaliteta proizvoda dobijenih iz prerade aromatičnog bilja, do realizacije dva studijska putovanja u Francusku i Bugarsku, koje su bile planirane projektne aktivnosti Sveučilišta. 


 
Kroz realizaciju projekta, korisnicima/cama koji/e se bave prikupljanjem, preradom i plasmanom začinskog, ljekovitog i mediteranskog bilja, pružena je podrška kroz specijalizovane programe edukacije u oblasti ispitivanja proizvoda, značaju standardizacije, mogućnostima i načinu brendiranja, pristupa internacionalizaciji poslovanja, izvozu, prekograničnoj saradnji, preduzetničkim vještinama u planiranju poslovanja. 

 
Također, korisnicima/cama projekta je omogućeno povezivanje sa proizvođačima iz Hrvatske i BiH u cilju zajedničkog plasmana proizvoda u zemlje EU, a organizovana su i dva studijska putovanja u Francusku i Bugarsku.