UDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA U BIH

Održana sjednica Upravnog odbora

Održana je sjednica Upravnog odbora Udruženja poslovnih žena u BiH. Bila je to prilika da se razgovara o tekućim ali i planiranim projektima.

Održana sjednica Upravnog odbora

Upravni odbor je na svojoj XVI Sjednici imao priliku čuti izvještaje o projektima i aktivnostima koji su u toku te čuti planove projektnog tima o planiranim aktivnostima.

Upravnom odboru predstavljene su aktivnosti i projekti koji su u proteklom periodu završeni. Posebno se razgovaralo o projektima i aktivnostima koje su u toku a posebno o projektu "Zajedno jači – Razvoj proizvoda i internacionalizacija" Stronger, u kojem je projektni tim Udruženja dobio najviše ocjene a koji se završava početkom  iduće godine. Posebnu pažnju članice UO su posvetile aktivnostima projekta "Snaga izvrsnosti". Posebno je razgovarano o večeri proglašenja pobjednica koja će se održati 19.11. 2019. u Domu mladih u Sarajevu.

 

Predstavljeni su i planovi za buduće aktivnosti poput novog ciklusa Akademije poduzetništva žena, novog projekta koje će Udruženje implementirati u šest općina u FBiH - Osnažene žene za snažne zajednice a u saradnji sa Gender Centrom FBiH i brojni drugi.