2. konferencija MAMF

Zdrava i sretna majka, znači i sretnu porodicu

U Sarajevu je održana druga konferencija MAMF koja je okupila mame iz različitih dijelova BiH. Ideja ove originalne konferencije da mame vrijeme provedu ugodno i korisno, budu podrška jedna drugoj, nešto nauče, ali i da se zabave.

Zdrava i sretna majka, znači i sretnu porodicu

Na konferenciji su se okupile učesnice različitih profila, od poslovnih žena preko aktivistica do domaćica a sve su bile tu radi druženja i razmjene iskustava.


Meliha Mulahalilović-Žiško iz Agencije UX,  organizatorica MAMF-a  je kao ciljeve konferencije, između ostalog, navela i njegovanje vrijednosti porodice, informiranje i savjetovanje majki o temama koje ih zanimaju kao i povezivanje žena različitih profila kroz zajedničku temu majčinstva. Istakla je da svi znamo da je majčinstvo veliki dar ali i veliki izazov.


Na Konferenciji  je bilo ponuđeno pet  panela u kojima su se uz pomoć stručnjaka iz različitih oblasti, tražili odgovori na probleme ili dileme s kojima se danas suočavaju majke. Akcent ove konferencije je na majci kao osnovnoj, odnosno najvažnijoj ćeliji porodice. Zdrava i sretna majka, znači i sretnu porodicu.


Specijalna gošća konferencije je bila Nada Bučević, edukacijska savjetnica i voditeljica Safari duha radionica za djecu i roditelje,  čije je predavanje imalo temu: Važnost razvoja emocionalne inteligencije i najvažnije smjernice mudrosti odgoja. 


Bučević je za poduzetna.ba istakla važnost njegovanja emocionalne inteligencije kod djece, navodeći da su roditelji najodgovorniji za razvijanje takvog tipa inteligencije. Bučević kroz svoj projekat Safari duha nudi smjernice za razvijanje ove bitne komponente koja pomaže pri ostvarivanju svojih potencijala.