TRANSNACIONALNA SARADNJA I PRIJENOS ZNANJA

Jačanje održivog razvoja turizma i kapaciteta malih i srednjih preduzeća

U okviru Programa EU COSME 2014-2020 raspisan je Poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Jačanje održivog razvoja turizma i kapaciteta malih i srednjih preduzeća (MSP) iz oblasti turizma putem transnacionalnih saradnji i prijenosa znanja“.

Jačanje održivog razvoja turizma i kapaciteta malih i srednjih preduzeća

Cilj predmetnog poziva je jačanje transnacionalne i prekogranične saradnje radi održivog rasta malih i srednjih preduzeća u turizmu; podsticanje kapaciteta i vještina malih i srednjih preduzeća za istraživanje i prihvatanje rješenja, što bi poboljšalo njihovo održivo upravljanje i održivost turizma uopšte i podsticanje inovativnih rješenja za održivi turizam kroz međusektorsku saradnju.

Prihvatljivi podnosioci prijedloga su pravna lica koja formiraju konzorcijum. Konzorcijum mora okupiti najmanje pet i najviše 10 članova / partnera (različitih pravnih lica) koji pokrivaju najmanje pet zemalja koje ispunjavaju uslove.

Ukupni budžet namijenjen za sufinansiranje projekata procjenjuje se na 5 miliona eura, a maksimalan grant po projektu iznosi 1 milion eura. Bespovratna sredstva su ograničena na maksimalnu stopu nadoknade od 75% opravdanih troškova.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 24. oktobar 2019. godine.

Detaljne informacije o Pozivu pogledajte  OVDJE