Prilika za mlade

Esejsko takmičenje mladih na temu pokretanja biznisa

Mladi Evrope, vreme je da se vaš glas čuje! Ako imate između 18 i 25 godina, Evropska komisija želi da čuje vaše ideje i misli na temu poduzetništva, malih i srednjih preduzeća i evropskog poduzetničkog ekosistema.

Esejsko takmičenje mladih na temu pokretanja biznisa

Takmičenje za eseje mladih, koje organizuje Generalna direkcija Evropske komisije za jedinstveno tržište, industriju, poduzetništvo i mala i srednja preduzeća, pokreće se četvrti put i traži podneske koji odgovaraju na sljedeće:

"Napišite govor koji biste dali kao novi komesar za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo za evropske poduzetnike"

Natječaj za eseje mladih je prilika da podijelite svoja razmišljanja i mišljenja s ključnim kreatorima politike i poduzetnicima na europskoj platformi u domenu poduzetništva, poduzetništva i malih i srednjih poduzeća.

Rok za prijave u prvom krugu su 19. 8. 2019. godine a to možete uraditi na ovom LINKU.

Više informacija potražite na oficijelnoj web stranici Europske komisije.