KREACIJA ZA BUDUĆNOST

Kreativni svijet Mirele Džinić

"Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u BiH" u realizaciji PiNE i partnera, definitivno je jedan zdrav pristup prema pojedincima koji imaju ideju, viziju ali nemaju jasan koncept niti strategiju kako taj proces izgraditi do kraja i uobličiti ga u konkretan proizvod ili uslugu, poruka je Mirele Džinić koja nas sve napominje da je važno se znati pozicionirati na tržištu i kao pravni subjekt, ali i poduzetnica.

Kreativni svijet Mirele Džinić

 „Zovem se Mirela Džinić. Živim i radim u Travniku. Kao „freelancer“ bavila sam se tekstilnim dizajnom više od petnaest godina. Jedna sam od osnivača i dopredsjednica Udruženja za promociju i razvoj kreativnog izražavanja „Kreativni svijet“ iz Travnika. 

Kreirala sam, izradila i plasirala preko dvadeset limitiranih modnih kolekcija širom svijeta. Kolekcije su bile inspirisane bosansko-hercegovačkom tradicijom i motivima narodnih nošnji“, riječi su Mirele Džinić koja je uz ovaj posao, uporedo trinaest godina radila u banci. Presudna je bila ljubav prema dizajnu, koju je konstantno nadopunjavala raznim oblicima neformalog obarazovanja i rada. Svaki korak prema ličnoj i profesionalnoj afirmaciji, predstavljao je novo zadovoljstvo. 

Poslože se neke životne priče, pa je tako i Mirelina našla svoje mjesto, kada je aplicirala sa svojom biznis idejom na javnom pozivu - REZ agencije, Općine Travnik i Centra za edukaciju mladih Travnik. Nije čekala da je uslov konkursa pokoleba, te ga je spremno dočekala sa prekvalifikacijom za tekstilnog tehničara. „Senses“ je osvojio najviše glasova, a djeca su dobila - dizajnericu prvog bosanskohercegovačkog  proizvoda  koncipiranog kao poklon paket proizvoda od tekstila za djecu.


Projekat "Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u BiH" u realizaciji PiNE i partnera Mireli je dao i novo saznanje- kako svoje poduzetništvo može razumjeti kroz objedinjen pojam turizma i socijalnog poduzetništva. 

„Ako uzmemo u obzir sve veći interes kako domaćeg stanovništva, tako i naše dijaspore za domaćim, autentičnim proizvodom, onda bi se u kontekst socijalnog poduzetništva mogao svrstati i naš proizvod,“ kaže Mirela i dodaje da je Projekat "Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u BiH" definitivno jedan zdrav pristup prema pojedincima koji imaju ideju, viziju ali nemaju jasan koncept niti strategiju kako taj proces izgraditi do kraja i uobličiti ga u konkretan proizvod ili uslugu. Važno je znati se pozicionirati na tržištu i kao pravni subjekt, ali i poduzetnica. 

Ovakvi projekti u Regionu pokazuju da se socijalno poduzetništvo prirodno razvija, a tendenciju prate i manje sredine. Uvezivanje i komunikacija regiona kroz: sajmove, razmjenu dobre prakse među poduzetnicama i potencijalnim partnerima, susrete - predstavlja neophodan i važan segment tog razvoja. Travnik ima skromne aktivnosti podsticanja socijalnog poduzetništva, te je neophodno raditi na razvoju svijesti kroz osnaživanje i uvezivanje. Tako bi budući poduzetnici bili međusobno uvezani kroz iste i srodne djelatnosti, ali bi se i mnogi mogli odlučiti na pokretanje vlastitog posla. 

Jedinstven domaći proizvod je motivacija koja je bila fokus za energiju u poduzetništvu Mirele Džinić. Svoj posao je koncipirala kao kariku između domaćih proizvođača i distributera. Mirela radi u prostoru Biznis inkubatora koji djeluje u sklopu Centra za edukaciju mladih u Travniku. 


To joj daje mogućnost za razne aktivnosti kao što su: predavanja, radionice u cilju promovisanju socijalnog poduzetništva i motivisanja mladih ljudi za pokretanje vlastitog posla. Različitost ideja, ljudi generalno može samo da donese benefite u partnerskim odnosima, pa i žena i muškaraca. Ženu krasi upornost, specifična senzualnost  i empatija u uspostavljanju poslovnih partnerskih odnosa. Osim toga žena poduzetnica je drugačije motivisana od muškarca. Oprezna je i mudra kod donošenja odluka, kreativna i sposobna za višestruke zadatke. 


Koristeći sve te prednosti, Mirelina ambicija je i zapošljavanje tj. širenje kreativnog tima koji će u budućnosti moći odgovoriti i većim izazovima: 

„Želim vjerovati da  će uspješno poslovanje brenda „Senses“ biti motivacioni faktor za pokretanje sličnih priča u budućnosti kako u mom gradu tako i širom BiH“, kaže Mirela i poručuje da je u njenom slučaju cilj postignut, jer je neposredno nakon završetka akademije koju je pohađala u sklopu projekta "Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u BiH"   individualno, nastavila istraživati slične projekte, edukacijske programe i tačno je znala koje karike još nedostaju kako bi postigla konačan i konkretan cilj - a to je pokretanje vlastitog biznisa.