"Šta žene u politici mogu i trebaju uraditi za žene u poduzetništvu?"

Održan okrugli sto

Udruženje poslovnih žena u BiH uz podršku žena angažovanih u politici želi unaprijediti ambijent za život, istaknuto na ovom vrlo značajnom skupu.

Održan okrugli sto

Podrška ženama u ruralnim područjima, ekonomija brige, odlazak mladih, pitanje ravnopravnosti spolova i prosperiteta društva, rodno budžetiranje samo su neke od tema o kojima se razgovaralo tokom današnjeg okruglog stola. 


Udruženje poslovnih žena u BiH uz podršku žena angažovanih u politici želi unaprijediti   ambijent za život, zbog čega je ovaj događaj i organizovan a sve u svrhu osnaživanja žena a posebno poduzetništva. 

"Vrlo smo praktične i znamo da to ne možemo uraditi same, zato pozivamo, sve žene političarke, ali i kolege političare da nam u ovim nastojanjima pomognu, u kreiranju pozitivnih promjena. Promjena koje moramo zajedno napraviti kako bi naš ali prije svega životi naše djece bili bolji, i prosperitetniji,  i u BiH, moglo se čuti tokom razgovora. 

Jedinstvo oko bitnih pitanja za život a posebno za dobrobit žene i porodice potreba je koju je prepoznao današnji skup. Poduzetnice i političarke odlučne su i posvećene  nastaviti sa izgradnjom mreže politički angažovanih žena u BiH kako bi poboljšale zakonske okvire posebno na polju poduzetništva i privrede uopšte s naglaskom na poduzetništvo žena. Žene angažovane u politici   žele biti  glas žena u poduzetništvu, usgalasile su se učesnice. 


Inače, Udruženje poslovnih žena u BiH ima za cilj ojačati žensko poduzetništvo te kroz razne projekte smanjiti broj nezaposlenih žena u našoj zemlji.  I današnja javna rasprava ponuditla je mnogo odgovora na pitanje „Šta žene u politici mogu i trebaju uraditi za žene u poduzetništvu“ te kako ubudućnosti ovu temu konkretizirati.