Novi sistem apliciranja na programe sufinansiranja zapošljavanja

FZZZ: U martu novi javni pozivi

Federalni zavod za zapošljavanje u 2020. godini uveo novi sistem apliciranja na programe sufinansiranja zapošljavanja, koji je i dalje na snazi.

FZZZ: U martu novi javni pozivi

Federalni zavod za zapošljavanje je u skladu sa Programom rada za 2021. godinu sačinio Program sufinansiranja zapošljavanja 2021 i Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2021. 

U toku su intenzivne pripreme za realizaciju predmetnih programa, a otvaranje javnih poziva je planirano za sredinu trećeg mjeseca ove godine. Pozivaju se svi potencijalni korisnici, poslodavci i nezaposlene osobe, da redovno prate web stranicu www.fzzz.ba kako bi blagovremeno bili obaviješteni o tačnom terminu otvaranja javnih poziva . 

Do otvaranja javnih poziva tekstovi predmetnih programa su Vam, radi upoznavanja, dostupni na linkovima ispod:

 

Svi poslodavci koji imaju namjeru da učestvuju u programima sufinansiranja zapošljavanja u 2021. godini, a nisu se registrirali u 2020. godini moraju se registrirati na portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje www.fzzz.ba.

Registracija je preduslov za sudjelovanje u programima sufinasiranja zapošljavanja, odnosno preduslov za apliciranje na bilo koji program/mjeru. Registraciju trebaju obaviti svi zainteresovani poslodavci, bez obzira da li su ranije bili korisnici programa/mjera, a oni koji su već registrovani trebaju ažurirati svoje podatke ukoliko su se isti mijenjali. 

Registarcija se vrši na portalu Federalnog zavoda www.fzzz.ba sa klikom na opciju „Regisracija“ nakon čega se slijede upute, odnosno unos traženih podataka u odgovarajuća polja.

Važna napomena: poje sebno potrebno voditi računa o e-mail adresi koja se unese tokom registracije jer će na nju doći potvrda da li je registarcija uspješna, odnosno opcija da se registarcija potvrdi. Također, sva dalja komunikacija sa FZZZ će se pored telefona voditi i putem navedenog e-maila.

Nakon uspješne registracije poslodavac će sebi omogućiti da sa korisničkim imenom i lozinkom, koju je sam odredio prilikom registracije, može pristupiti apliciranju na Javni poziv kada bude objavljen. 

Ukoliko poslodavac ima više ID brojeva (podružnica) i više bankovnih računa obavezno mora voditi računa da prilikom registarcije unese glavni ID broj, kao i broj glavnog računa.

Više informacija o načinu registracije na portal možete pronaći na slijedećem linku: Uputstvo za registraciju