Javni poziv

PRUŽANJE USLUGA PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U JAČANJU KAPACITETA ZA UPRAVLЈANJE INOVACIJAMA

Razvojna agencija Republike Srpske, u okviru aktivnosti koje realizuje Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske (EUNORS), raspisuje Javni poziv za pružanje usluga podrške malim i srednjim preduzećima u jačanju kapaciteta za upravlјanje inovacijama.

PRUŽANJE USLUGA PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U JAČANJU KAPACITETA ZA UPRAVLЈANJE INOVACIJAMA

Mogućnost prijave imaju inovativna mala i srednja preduzeća koja su registrovana na teritoriji Republike Srpske.

Rok za podnošenje prijava je  04. mart 2021. godine.

Prijave za Javni poziv, potpisane od strane ovlašćenog lica i ovjerene pečatom, sa pratećom dokumentacijom, podnose se isklјučivo elektronskim putem, skenirane u PDF formatu, na elektronsku adresu: een@rars-msp.org, sa naznakom: „Prijava na javni poziv za pružanje usluga podrške za jačanje kapaciteta u upravlјanju inovacijama u 2021 godini“.

Detaljni uslovi i obrazac za pijavu dostupni na: Javni poziv