Udruženje poslovnih žena u BiH organizuje webinar

Prepreke na putu poduzetnicama za dobijanje finansijske potpore/kredita od banke

Udruženje poslovnih žena u BiH u okviru projekta „Osnažene žene za snažne zajednice/Podrška poticajnom okruženju za razvoj poduzetništva žena u FBiH“, finansiranog od strane Gender centra FBiH iz sredstava FIGAP II Programa, organizuje webinar o preprekama sa kojima se susreću poduzetnice za dobijanje finasijske potpore/kredita od banke. Webinar će se održati 27. januara 2021. godine sa početkom u 11:00 sati.

Prepreke na putu poduzetnicama za dobijanje finansijske potpore/kredita od banke

Cilj webinara je da dođemo do zaključaka na osnovu kojih ćemo pripremiti preporuke i uputiti ih Vladi, a sa ciljem ukazivanja na ovaj problem koji je bio gorući i prije epidemije COVID-19 virusa. Iskoristit ćemo prisustvo eksperata i poduzetnica da se dotaknemo i drugih gorućih problema koji su proistekli iz epidemije.

Nakon uvodnog obraćanja Aide Zubčević, predsjednice Udruženja poslovnih žena u BiH i moderatorice Aide Soko, o ovoj temi će govoriti:

- Amir Zukić, Federalno ministarstvo poduzetništva, obrta i razvoja

Ana Vuković, Gender Centar Federacije BiH

Kristina Josipović, Čarobni svijet

Enesa Bukvić, Ena-Tex d.o.o. Zavidovići

- Amina Durmo Trlin, ProCredit bank BiH


Također, pokušat ćemo izvući zaključke i preporuke za pomoć u oporavku privrede općenito s fokusom na poduzetnice.

Srdačno Vas pozivamo da nam se pridružite i prisustvujete online  webinaru.

Webinaru se možete priključiti putem sljedećeg linka: Webinar: Prepreke na putu poduzetnicama za dobijanje finansijske potpore/kredita od banke

Agenda: