Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je raspisalo Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine.

Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće

1. PREDMET POZIVA 

Pozivaju se poslovni subjekti (pravna lica i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost) koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 49/20) da podnesu prijave za ostvarivanje prava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine. 

2. SUBJEKTI KOJI SU ISKLJUČENI IZ FINANSIRANJA DIJELA PLAČE 

Poslovni subjekti koji su Uredbom iz tačke 1. ovog Javnog poziva isključeni iz finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine su: javna preduzeća, javne ustanove, javne institucije, organi uprave, upravne organizacije, organi i jedinice lokalne samouprave, banke i druge finansijske organizacije (oblasti po KD BiH 2010: 64-66), subjekti koji obavljaju djelatnost kockanja i klađenja, udruženja, te fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost kao dopunsko zanimanje, a koja u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaćaju prema paušalnom utvrđenom imosu. 

3. PRAVO UČEŠČA 

3.1. Pravo na isplatu dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti poslovni subjekti (pravna lica i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost), koji ispunjavaju sljedeće uslove: a) da nije poslovni subjekt iz tačke 2. ovog Javnog poziva, tj. da nije poslovni subjekt koji je isključen iz finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, b) da u mjesecu junu 2020. godine, odnosno u mjesecu julu 2020. godine, poslovni subjekt ima pad prometa u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini, kako slijedi:

1) veći od 30% do 50% ili 

2) veći od 50%, 

s tim da se ovaj uslov ne odnosi na poslovne subjekte koji samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost, a koji u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po torn osnovu plaćaju prema paušalnom utvrđenom iznosu (osnovno zanimanje i dodatno zanimanj e), 

c) da poslovni subjekt do dana objave Javnog poziva ima izvršene obaveze po osnovu javnih prihoda sa danom 29.02.2020. godine, 

d) da je poslovni subjekt na dan 31.10.2020. godine zadržao najmanje 70% uposlenika u odnosu na na broj uposlenika na dan 29.02.2020. godine, 

e) da poslovni subjekt ima sjedište u Kantonu Sarajevo, s tim da ovo pravo ne može ostvariti za poslovne jedinice u svom sastavu koje se nalaze izvan područja Kantona Sarajevo, • promet ovog poslovnog subjekta za ocjenu ispunjenosti uslova pada prometa je ukupni promet ovog subjekta iz kojeg prometa je isključen promet poslovnih jedinica ovog subjekta koje se nalaze izvan područja Kantona Sarajevo, • broj uposlenika ovog poslovnog subjekta za obračun ukupnog iznosa za isplatu za odnosni mjesec je ukupni broj uposlenika ovog subjekta iz kojeg broja uposlenika je isključen broj uposlenika poslovnih jedinica ovog subjekta koje se nalaze izvan područja Kantona Sarajevo, na dan 30.06.2020. godine, odnosno na dan 31.07.2020. godine, 

f) da poslovni subjekt sa sjedištem izvan Kantona Sarajevo na području FBiH u svom sastavu ima poslovne jedinice koje se nalaze na području Kantona Sarajevo, s tim da ovo pravo može ostvariti samo za ove poslovne jedinice, • promet ovog poslovnog subjekta za ocjenu ispunjenosti uslova pada prometa je ukupni promet svih poslovnih jedinica ovog subjekta koje se nalaze na području Kantona Sarajevo, • broj uposlenika za ovaj poslovni subjekt za obračun ukupnog iznosa za isplatu za odnosni mjesec je ukupni broj uposlenika svih poslovnih jedinica ovog subjekta koje se nalaze na području Kantona Sarajevo, na dan 30.06.2020. godine, odnosno na dan 31.07.2020. godine. 

3.2. Fizička lica sa sjedištem na području Kantona Sarajevo koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost, a koja u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaćaju prema paušalnom utvrđenom iznosu (osnovno zanimanje i dodatno zanimanje), nisu obavezna da ispune uslov koji se odnosi na pad prometa. 

Napomena: Poslovni subjekti (pravna lica i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost) koji su registrovani nakon 31.12.2019. godine nemaju pravo učešća po ovom Javnom pozivu. 

Dodatne informacije o Javnom pozivu te obrasce za prijavu moete pronaći na linku: Ministarstvo privrede KS