EBRD webinar

Metode procjene vrijednosti kompanije i Vaših poslovnih operacija

Želite doznati tržišnu vrijednost Vaše kompanije? Želite se upoznati sa metodama procjene vrijednosti Vaše kompanije?

Metode procjene vrijednosti kompanije i Vaših poslovnih operacija

Pridružite se jednodnevnom webinaru na temu “Metode procjene vrijednosti kompanije i Vaših poslovnih operacija” koje European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) organizuje zajedno sa gosp. Kemalom Sikirićem, osnivačem i partnerom Invera Equity Partners Fonda.


Termin održavanja webinara predvi
đen je za:
03.12.2020 | 09:50 - 12:45h
U
čće na webinaru je besplatno i broj mjesta je ograničen.

Jednodnevni webinar ponudit
će odgovore na pitanja poput:
­- Koje su osnove za donošenje odluke o vrijednosti preduze
ća?
­- Kako izgleda tržište potencijalnih kupaca preduze
ća?
­- Šta
čini vrijednost preduzeća?
­- Kako dugoro
čno povećati vrijednost preduzeća?

Registracija (RSVP):
Za registraciju pošaljite e-mail sa Vašim kontakt detaljima na: knowhowbasbih@ebrd.com do 26.11.2020.

Webinar podržava EU Neighbourhood & Enlargement u okviru „Program podrške razvoju preduze
ća i inovacija na Zapadnom Balkanu“ (EU - Enterprise Development and Innovation Facility–WB EDIF), koji provodi Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD).