Podrška poticajnom okruženju za razvoj poduzetništva žena u FBiH

Savjetovanje za poduzetnice iz Gračanice

Udruženje poslovnih žena u BiH u partnerstvu sa Gradom Gračanica poziva zainteresovane žene ovog grada na savjetovanje koje će se održati u petak, 13. marta 2020. godine sa početkom u 11h u Multimedijalnoj sali Grada Gračanica.

Savjetovanje za poduzetnice iz Gračanice

Udruženje poslovnih žena u BiH u partnerstvu sa Gradom Gračanica poziva zainteresovane žene ovog grada na savjetovanje u okviru kojeg će predstaviti projekat „Osnažene žene za snažne zajednice/Podrška poticajnom okruženju za razvoj poduzetništva žena u FBiH“, finansiranog od strane Gender centra FBiH iz sredstava FIGAP II Programa.

Savjetovanje će se održati u petak, 13. marta 2020. godine sa početkom u 11h u Multimedijalnoj sali Grada Gračanica.

Ovim povodom će se potpisati i Sporazum o saradnji između Grada Gračanica i Udruženja poslovnih žena u BiH.


Savjetovanje se organizuje kako bi se identifikovale specifične potrebe lokalne zajednice u oblasti razvoja poduzetništva žena, te predložile i implementirale aktivnosti u skladu sa identificiranim potrebama, a u suradnji s lokalnom upravom.

Prilikom savjetovanja izvršiti će se analiza trenutnog stanja u lokalnoj zajednici, te će se istovremeno promovisati pozitivni primjeri žena poduzetnica iz Gračanice.Pored toga, upoznat ćemo vas i sa mogućnostima za unaprjeđenje vašeg poslovanja, rada i života, a koje nude institucije FBiH, Gender Centar FBiH ali i Udruženje kroz svoje programe i aktivnosti.

U saradnji sa općinskom administracijom, a na osnovu rezultata izrađene Analize i realnim mogućnostima lokalne uprave, uspostavit će se Klubovi za podršku poduzetništva žena. Tako će se osigurati sistemska podrška razvoju poduzetništva žena, koja će se ogledati u stručnoj podršci i obrazovanju, što će osigurati stabilan rast broja poduzetnica i rast poslovnih subjekata koje one pokreću i vode.

Radujemo se vašem dolasku jer samo zajedno možemo stvoriti poticajno okruženje za poduzetništvo žena.