Skupština Udruženja poslovnih žena u BiH

Izabrano rukovodstvo

Održana je treća vanredna sjednica Skupštine Udruženja poslovnih žena u BiH na kojoj se, među ostalim temama, našao i izbor novog rukovodstva.

Izabrano rukovodstvo
Članice Skupštine na ovoj sjednici imale su priliku birati predsjednicu Skupštine, predsjednicu Udruženja te članice  Upravnog odbora, a zbog isteka mandata. 
 
Tako je za predsjednicu Skupštine ponovo izabrana Fadila Milavica a za predsjednicu Udruženja ponovo Aida Zubčević.
 
Izabran je i novi saziv Upravnog odbora koji je u ovom mandatu proširen sa tri na pet članica. Izabrane su Azra Čolić, Amra Ribić, Danica Nović, Dijana Kozadra i Emina Osmanković. 
 
Pred članicama Skupštine našli su se još Izvještaj o radu Udruženja za 2019. godinu te Plan rada za 2020. godinu.