Porezna inspekcija upozorava

Za vrijeme praznika pooštrene kontrole

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike organizatore estradnog programa da pred nastupajuće praznike blagovremeno izvrše svoje zakonom propisane obaveze.

Za vrijeme praznika pooštrene kontrole

 U vrijeme nastupajućih praznika Porezna uprava Federacije BiH će, shodno poreznim propisima i odredbama Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, intenzivirati aktivnosti inspekcijskog nadzora kod svih obveznika fiskalizacije koji obavljaju djelatnost trgovine, ugostiteljstva, hotelijerstva i drugih proizvodno-uslužnih djelatnosti.

Organizatori estradnog programa odnosno muzike uživo dužni su da:

• podnesu prijavu o obračunatoj i plaćenoj komunalnoj taksi za organiziranje žive muzike nadležnoj ispostavi Porezne uprave, u roku propisanom kantonalnim zakonima, i da:

• sa izvođačem žive muzike zaključe ugovor o autorskom djelu, odnosno obračunaju, obustave i uplate porez na dohodak, doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i to prilikom svake isplate autorskog honorara izvođaču.

 

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike da su dužni evidentirati svaki pojedinačno ostvareni promet preko fiskalnog uređaja, kupcima izdati fiskalni račun i izvršiti prenos podataka o ostvarenom prometu na server Porezne uprave Federacije BiH.

 

Poštivanjem poreznih zakona i Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH porezni obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni:

 

- za organizatore estradnog programa

a) novčane kazne u iznosu od od 500 KM do 10.000 KM za pravnu osobu i novčane kazne za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od od 200 KM do 2.000 KM,

b) novčane kazne za fizičku osobu u iznosu od od 200 KM do 3.000 KM.

- za neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa iznose

a) od 2.500 KM do 20.000 KM za pravna lica, od 1.000 KM do 3.000 KM za odgovornu pravnu osobu,

b) od 3.000 do 10.000 KM za poduzetnike.

 

Porezna uprava Federacije BiH također poziva građane da za svaku kupljenu robu ili izvršenu uslugu traže fiskalni račun, te podsjeća da je Zakonom o fiskalnim sistemima propisana novčana kazna u iznosu od 50 KM za kupce koji prilikom kontrole ne budu pokazali fiskalni račun inspektoru Porezne uprave Federacije BiH u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta.

 

Neizdavanjem fiskalnog računa i neevidentiranjem prometa povećava se siva ekonomija, smanjuje naplata javnih prihoda i umanjuju sredstva za obrazovanje, penzije, invalidnine, zdravstvo, policiju, vojsku, pravosuđe i infrastrukturu. Sve navedeno negativno se odražava na postizanje kvalitetnijeg, sigurnijeg i ugodnijeg života svih građana.

Sve slučajeve nezakonitog poslovanja poreznih obveznika građani mogu prijaviti putem e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba, SMS poruke na broj: 061 724 610, besplatnog poziva na broj: 080 020 333 i pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku "Nepravilnosti".