Analiza

Izrada Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027.
Poljoprivredni sektor u FBiH nekonkurentan na domaćem i na stranom tržištu
Razgovor sa povodom
U Sarajevu otvoren najsavremeniji salon ljepote
Podaci Svjetske banke
Žene ostvaruju samo tri četvrtine zakonskih prava koje imaju muškarci
Sanela Pašić, direktorica Addiko Bank
Žene imaju sve vještine koje su potrebne za ravnopravan uspjeh sa muškarcima
Povećanje za 31.8 posto
Koliko BiH proizvodi južnog voća i maslina?
Samir Jodanović, direktor razvojne agencije USK-a
Posebna pažnja poklanja se ženskom poduzetništvu
Bez učešća žena u radnoj snazi jedne zemlje nema stvarnog ekonomskog napretka
Muhamed Bekto, v.d. direktora Službe za zapošljavanje KS-a
Ideje koje će olakšati poslovanje poduzetnicima
Predstavljene nove prostorije projekta "15do3"