BiH

Novine "Glas Goražda" o održnom druženju "Kafa u pet do pet"
PRIČE O DOBRIM I HRABRIM ŽENAMA
Business Women of Bosnia and Hercegovina
Treći Networking jesenji bazar pokazao najbolje iz BiH
2. konferencija MAMF
Zdrava i sretna majka, znači i sretnu porodicu
Program podrške marginaliziranim grupama
Proizvodnja euro paleta nije isključivo muški posao
U Sarajevu 17. i 18. oktobra. 2019.
Prijavite se na Međunarodni poslovni forum
Širenje veza
Otvaranje novih tržišta kao prilika za razvoj poduzetništva žena
Radionica Akademije poduzetništva žena
Grafički dizajn preduslov je za dobar plasman i prodaju
Mostarska "Kafa u pet do pet"
Njegovati inspirativnu žensku sinergiju