Analize

Mahmuta-Maša Aganović
SAVJETI ZA DOBIJANJE SREDSTAVA
Izmjene i dopune ZOR FBiH
Stručno mišljenje Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine
PANDEMIJA COVID-19
OPĆA PRAVA RADNIKA PO ZAKONU O RADU FEDERACIJE BIH
Anketa
ANALIZA POTREBA I PREPREKA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ŽENA U FBiH
Od danas kontinuirano
Anketa o radnoj snazi na području cijele Bosne i Hercegovine
Izrada Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027.
Poljoprivredni sektor u FBiH nekonkurentan na domaćem i na stranom tržištu
Podaci Svjetske banke
Žene ostvaruju samo tri četvrtine zakonskih prava koje imaju muškarci