Ekonomija

MOJA PRAKSA
Nova prilika za poduzeća da pronađu željene kadrove kroz program Moja praksa
Javni poziv za iskazivanje interesa za učešće u projektu
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Raspisan Javni poziv za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2020. godini
„Monitoring javnih nabavki“
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA
Global Entretreneurship Bootcamp
Prijavite se za kurs preduzetništva u Bankoku
UNWOMEN
Poziv za projekte za organizacije civilnog društva
Podrška djetinjstvu
UniCredit Group u BiH će podržati neprofitne organizacije koje rade sa djecom i mladima sa 35.000 EUR
„Women Deliver Young Leaders“ Class of 2020
Pridružite se programu „Women Deliver Young Leaders“ i zauzmite stav za rodnu ravnopravnost