Ekonomija

Vis Maior
Vanjskotrgovinska komora BiH izdaje ‘Potvrdu o višoj sili’
Agencija za bankarstvo
Krediti u vrijeme pandemije: Na koji način banke mogu olakšati izmirenje obaveza
Uoči 8. marta
Plate žena u BiH u prosjeku su manje za 300 KM u odnosu na muškarce
Općina Ilidža
Javni poziv za sufinansiranje najboljih poslovnih planova sredstvima iz Budžeta Općine Ilidža
Raiffeisen BANK
Javni konkurs za dodjelu sponzorstava i donacija
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE BITI FINANSIRANI/SUFINANSIRANI IZ BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U 2020. GODINI
JAVNI POZIV
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za finansiranje/ sufinansiranje projekata u svrhu održivog povratka u 2020. godini
JAVNI POZIV
J A V N I P O Z I V za prijavu prijedloga projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koji će se finansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2020. godini