Poduzetna Caffe

Koprak po korak
Podrška za start-up kompanije mladih poduzetnika
Kupujmo i koristimo domaće
Sajam malih porodičnih firmi
INTERA Tehnološki Park Mostar
Besplatna radionica za mlade žene koje se žele razvijati u ICT sektoru
sajam 'Organic Sarajevo'
Posebna ponuda organskih proizvoda za Dan žena
Forbesova lista
Vlasnik Amazona najbogatiji na svijetu
Povod 70. godišnjica povelje o ljudskim pravima
Švajcarski film "Božanski poredak" pred publikom u Trebinju
BBI BANKA
Podrška obnovi vakufske imovine u BiH
U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH
Izložba povodom Međunarodnog dana žena