Zahtjev Sindikata
Zabrana rada nedjeljom
Sindikat trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti Republike Srpske (RS) traži da se…
BH Proizvod zaštićen u 29 zemalja
Žene čuvari Romanijskog skorup kajmaka
Nakon uspješne zaštite geografskog porijekla romanijskog skorup-kajmaka kod Međunarodne organizacije…
Okrugli sto
Izmjene i dopune Zakona o raspodjeli javnih prihoda FBiH
Asocijacija poduzetnika Hercegovine( APH) domaćin je Okruglog stola koji se odvija u sklopu projekta…