"Kafa u 5 do 5"
Bosanska tradicija sačuvana u Gračanici
U Gračanici, 28.6.2019. godine u prostorijama Bosanske kuće, sa početkom u 16:55h Udruženje poslovnih…
Predstavljena Snaga Izvrsnosti
Interes Ambasade Republike Turske u BiH
Članice Udruženja poslovnih žena u BiH predstavile rad i aktivnosti Udruženja u Ambasadi Republike Turske…
Prepoznajmo izvrsne žene
„Kafa u pet do pet“ u Livnu
Udruženje poslovnih žena u BiH će organizirati u Livnu, u srijedu 26.06. u prostorijama PTC Foruma sa…